Presentation av Eric Hammerin. Klicka på bilden!
Presentation
Klicka på bild

FÖRELÄSNINGAR / BERÄTTARPROGRAM

FÖRELÄSNINGAR OCH KULTURPROGRAM MED ERIC HAMMERIN
PROGRAM / UNDERHÅLLNING FÖR FÖRENINGAR M.FL.








De stora religionerna Enskilda religioner Skrivkonstens historia Världens språk Ordens makt Lögn och sanning Perspektiv


Föredrag föreläsning om historia och religioner ( kristendom buddhism islam hinduism sikhism jainism judendom ) samt skrivkonstens historia och språk
( språkgeografi språkvård språkbruk språkvetenskap )
. Konstföreläsningar.

Samtal om lögner och sanningar, klimatet, jordens och mänsklighetens historia, människans drivkrafter, samhällets tillstånd, vetenskapen.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar om konst och konsthistoria finns på min konstsida.
Se särskild sida om medeltida konst samt enskilda konstnärer.



Eric Hammerin

ERIC HAMMERIN
ÖSTERGATAN 27
281 32 HÄSSLEHOLM

Tel.: 0451-145 15
Maila mig

Pris : 1600.- per program
Bilersättning : 2.- / km
Moms tillkommer ...................
Om programmen och hur du bokar


Bildspel har en egen sida


Föreläsning och bildvisning med Eric Hammerin

 

Jag har även en kurs / workshop som heter Må Bra! Den handlar om att må bra till både kropp och själ och är upplagd på ett annorlunda sätt än de föreläsningar som finns här nedan. Därför har den fått en egen sida.

 

Dagsaktuella ämnen att inspireras av eller förfäras över ...
... Aftonbladet innehåller mycket.



PROGRAMBESKRIVNINGAR


DE STORA RELIGIONERNA

Korsfästning i Filippinerna på långfredagen 1999 © Eric Hammerin
Korsfästning i Filippinerna.
Foto: Eric Hammerin
Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
Buddhism

Världens olika religioner kan lätt ge intryck av att vara helt olika och skilda från varandra på snart sagt alla sätt. Men ... om vi tittar lite närmare på dem i lugn och ro en stund kanske vi kan bena upp föreställningarna åtminstone lite grand. Det finns olika riktningar inom alla religionerna och i det här programmet skall vi se efter vilka likheter och skillnader som finns.
Har ni förresten tänkt på att alla våra nutida stora religioner stammar från Asien?
Kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism. Religionerna är lika gamla som kulturerna på vår jord och synnerligen intressanta och fascinerande.
I början på 80-talet läste jag bl.a. något som hette Mellanöstern-kunskap vid universitetet i Lund och bland föreläsarna hade vi en viss Jan Hjerpe. Han hade verkligen förmågan att lära ut och han blev senare TV:s expertkommentator i islamfrågor. Under mina egna resor i Asien har jag sett mycket av islam, hinduism, buddhism och kinesisk religion. Ju mer man lär känna, ju intressantare blir det.
Följ med mig och botanisera ett tag i religionernas värld! Hur ställer man sig inom olika religioner till olika livsfrågor?

# Är muslimer över lag militanta och intoleranta?

# Är hinduer förvirrade stackare som inte ens själva vet vad de tror på?

# Är buddhisterna mjäkiga flummare som lever på allmosor?

# Är judarna verkligen ett folkslag?

# Är kristna alltid välvilliga hjälpare?

Nej, nej, nej, nej och åter nej. Får jag komma till er och berätta?

Om bokning av programmet


ENSKILDA RELIGIONER

Förutom samlingsprogrammet De Stora Religionerna ( ovan ) kan jag berätta om endast en religion enligt listan här till höger. Kanske är det aktuellt att fokusera på enbart islam i det sammanhang ni tänker boka programmet. Eller också är buddhismen det enda av intresse för tillfället. Man kan även välja t.ex. Indiens religioner ( hinduism, sikhism och jainism ) om intressefokus ligger där. O.s.v.

Ring eller maila mig och prata om era önskemål!

... Kristendom
... Islam
... Hinduism
... Buddhism
... Jainism
... Sikhism
... Judendom

Om bokning av programmet


SKRIVKONSTENS HISTORIA

Kinesiska skrivtecken Piktogram Modern bokstavsskrift Hieroglyfer Gammal grekisk skrift

Det skrivna ordet är en uppfinning helt i klass med hjulet. Frågan är om det egentligen finns fler påfund som haft så totalt genomgripande betydelse för mänskligheten. I nästan alla kulturer har skrivkonsten börjat med samma första kapitel : de första tecknen utgörs av figurer, piktogram, eller kombinationer av piktogram. Vissa av dessa uppvisar slående likheter trots att de härstammar från mycket vitt skilda kulturer. Utan skrivkonsten skulle vi inte ha haft någon historia och ingen civilisation som den vi lever i. Och möjligheten att lämna sina tankar och ord vidare till andra i skriven form har givit upphov till en förvånande mångfald tecken och bokstäver genom årtusendena.

Olika språk har och har haft delvis olika ljud och därmed finns det och har det funnits tecken / bokstäver som i vissa fall inte går att översätta korrekt till andra språk ! Från hieroglyfer och kilskrift strövar vi genom historien fram till vår egen tid via bl.a. grekisk och romersk skrift, kinesisk skrift, runor och mer. I början av vår tideräkning fanns det skriftspråk lite här och var i världen. Men inte överallt ! Ännu i våra dagar finns det områden i världen där skriftspråk är okänt. Vi kan också konstatera att hälften av jordens befolkning över 20 år aldrig har kunnat skriva, skriver dåligt eller inte längre kan skriva.

Om bokning av programmet


VÄRLDENS SPRÅK

Ordböcker © Eric Hammerin

Ett program om glädjen, problemen och nyttan av att ha olika språk. Och en del fantastiska fakta om hur vi på en del håll uttrycker oss.

Blesberanfallalsemdaon….vad är det?

Det finns idag någonstans omkring 6000 språk i vår värld. Många av dem talas endast av några få tusental människor och vissa är dömda att dö ut inom någon generation, som t.ex. i söderhavet där det idag talas cirka 1200 språk. I södra halvan av Afrika finns nu omkring 700 språk.
För bara c:a 400 - 500 år sedan talades det över 10.000 språk på jorden. Och då var vi inte på långa vägar så många människor som nu. Det är de allt bättre kommunikationerna som så att säga går ut över den språkliga ( och även den övriga kulturella ) mångfalden. För 2000 år sedan blev latinet världens stora språk och i våra dagar är engelskan dominerande.
Skratta, förundras, säg a-ha och njut av hur vi uttrycker oss!

Om bokning av programmet


ORDENS MAKT

Föreläsning varvad med samtal om hur orden och språket påverkar oss alla i olika sammanhang.
Vi väljer ord för att formulera oss väl. Vårdat språk och slarvigt språk. Får man säga vad som helst?

De skrivna orden
De talade orden
De tänkta orden
De lästa orden
De hörda orden

Tokiga ord
Svåra ord
Dubbeltydiga ord
Främmande ord
Myndighetsord

”Det här verkar kanske enkelt, men vänta bara tills jag har förklarat det för er!”

... sade kemiläraren

Det är inte bara vad man säger som betyder något, utan också hur och när man säger det.

En del ord skriker till oss från löpsedlar och reklampelare. Andra viskas i bakgrundsljuden på film. En del ord tar vi åt oss av, fast de kanske är riktade till någon helt annan. Andra ord som verkligen är riktade till oss tycks rinna av som vatten på en gås. För det mesta är vi faktiskt ganska tanklösa och rentav aningslösa när vi säger saker till varandra. Vi pladdrar på om allt och inget och det kan ju tyckas harmlöst. Det finns ord och uttryck som vi trivs med, medan somligt språkbruk skrämmer oss och gör att vi känner oss nedtryckta och spaka.
Allt vi hör (även i sömnen) fastnar i minnet. Sedan ligger orden och ljuden i det fördolda och påverkar oss utan att vi behöver vara medvetna om det.
Orden kan ha en väldig makt.

Om bokning av programmet


LÖGN OCH SANNING

Mår vi alltid bäst av att få veta sanningen?

Hur vet vi vad som är sant och vad som är falskt? Är en lögn alltid en lögn och är det sanna alltid sant? Vem bestämmer vad som är vad? Är sanningen alltid bäst eller kan en lögn vara motiverad ... t.o.m. önskvärd? Kan en sanning bli en lögn och tvärtom? Går det att vetenskapligt definiera begreppen lögn och sanning?

Det här är en riktig ögonöppnare. Orsaker till och effekter av att ljuga eller tala sanning. Hur lögnen eller sanningen manipuleras och omformas för att passa in. Om vår flexibla inställning till saker och ting i olika sociala sammanhang.

Om bokning av programmet


PERSPEKTIV

De lite större sammanhangen och vår plats i dem

Via media hör vi talas om så mycket och får en väldig mängd fakta över oss varje dag. En del intresserar oss och annat inte. Ibland reagerar vi och tänker att ... " jamen de är ju dumma i huvudet. Hur kan de bara få för sig att ..."
Det här är tänkt som en stunds tillfälle att ta ett litet kliv åt sidan och se på de större sammanhangen ur åskådarperspektiv. Det finns så mycket som ganska lätt kan placeras in i ett större sammanhang och då ser vi ( i alla fall ibland ) att allting kanske inte är så som det först verkar vara.
Vi tar upp en eller flera av rubrikerna nedan enligt era önskemål och beroende på hur mycket tid ni har att disponera.

Jag pratar och berättar och ni får gärna bryta in med frågor och kommentarer om ni vill det.
Här tillåts både ni och jag att tänka och uttrycka egna tankar.


Klimatet
Vi pratar om klimatsvängningar och -förändringar. Beror all förändring verkligen på oss människor och är alla förändringar av ondo?

Jordens historia ... och människans
Planetens ursprung. Kontinenternas tillkomst och livets utveckling. Hur betydelsefulla är vi människor egentligen? Varför finns det så få spår av den allra äldsta historien?

Människans drivkrafter
Vad får oss människor att göra det vi verkligen gör? Och varför låter vi bli en del saker? Vad är människans natur?

Samhällets tillstånd
Välfärd och utslagning. Förändring till det bättre eller sämre? Kulturkrockar. Framsteg kontra våld och brottslighet. Vem kan vara trygg? Finns det patentlösningar? Om politik och även hur den kan övergå i pillitok. FRA-lagen jämfört med gamla Östtyska Stasi. Varför mår vi inte bättre när vi har det så bra? Tja ... har vi det verkligen så bra om så många mår dåligt?

Vetenskapen
Kan humlan flyga? Blir vi verkligen klokare? Hur mycket kunskap finns det? Hur fort ökar människans samlade kunskapsmängd? Vad är sant och vad är lögn? Vet vetenskapsmännen verkligen sanningen i alla lägen?

Vad vill ni mera prata om?


Föreläsningar om konst och konsthistoria finns på min konstsida.

Vill du läsa om ett besök i Tallinn där jag träffade bl.a. konstnärer och en ikonrestauratör?

Här finns lite info om min utställning i Tjeckien maj-juni 2011



Dagsaktuella ämnen att inspireras av eller förfäras över ...
Dagens Nyheter
innehåller mycket.
Tillbaka till startsidan



OM PROGRAMMEN …

» Alla programmen är föreläsningar, de tre första med tillhörande diabilder och kan anpassas tidsmässigt helt efter önskemål. Utgångspunkt för ett normalprogram är 45 - 60 minuter, men kan anpassas till över 2 timmar om man så önskar. Vissa kan även kortas ner om tiden är begränsad.

» Programmen kan också genomföras helt utan bilder, om så är lämpligt, t.ex. p.g.a. lokalens beskaffenhet, ingen ström att tillgå, ingen mörkläggning, etc.

» Det underlättar om jag har tillgång till blädderblock, skrivtavla eller liknande.

… OCH HUR DU BOKAR

» Titta efter i almanackan och ha eventuellt ett alternativt datum i tankarna, särskilt viktigt om du bokar sent inför säsongen, eller om du vill boka en speciellt attraktiv tidpunkt. Men även om du bokar med kort varsel så är du mycket välkommen att ringa. Jag är inte bokad alla dagar och kanske, kanske kan jag t.o.m. rädda er sammankomst samma dag som du ringer. Sådant har faktiskt hänt! Och du kan ringa och preliminärboka eller göra en förfrågan om du fortfarande har vissa frågetecken i din kalender. Eller om det är något annat du undrar över.

ERIC HAMMERIN
ÖSTERGATAN 27
281 32 HÄSSLEHOLM

Tel.: 0451-145 15
Maila mig

Pris : 1600.- per program
Bilersättning : 2.- / km
Moms tillkommer

 

Bildspel har en egen sida